Peuteropvang

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hun heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan ook een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Kinderen zetten op de peuteropvang belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen. Ze experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. Zo bereiden we ze langzaam, maar zeker voor op de basisschool. Doordat het peuteropvang lokaal direct naast de groepen 1-2 van Basisschool De Wegwijzer gesitueerd is werken we intensief samen met de basisschool aan dezelfde thema’s en doen mee aan de afsluitende activiteiten van het thema binnen deze school. Maar ook vieringen zoals sinterklaas, kerst, Pasen etc. doen we gezamenlijk.

Newkids hecht veel waarde aan een duidelijk dagritme voor de kinderen. Naarmate de kindjes ouder worden is het de bedoeling dat zij steeds meer mee zullen groeien in het ritme van de groep. Het betekent niet dat er van dit dagritme nooit afgeweken kan worden. Bij mooi weer spelen de kinderen bijvoorbeeld langer buiten, of doen we een activiteit buiten de deur. We gebruiken de dagindeling vooral omdat we vinden dat het voor een stuk rust en duidelijkheid bij de kinderen zorgt. Zij weten hiermee goed waar ze aan toe zijn. Hiernaast is er ook aandacht voor de individuele behoefte van het kind. Niet ieder kind gedijt bij dezelfde aanpak. We vinden het belangrijk om hier ook oog voor te hebben, weer uitgaande van de uniekheid van ieder kind.

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Onze peuteropvang wil er graag toe bijdragen dat de ontwikkeling van het kind goed verloopt. Iedere peuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.