Kinderdagverblijf

Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen is misschien wel een van de lastigste beslissingen die u moet nemen.

U bent op zoek naar een kinderdagverblijf waar uw kind liefdevol wordt opgevangen en verzorgd. Een plek waar niet alleen uw kind maar ook u zich thuis voelt. Kinderdagverblijf Newkids bied u deze plek!

De opvang vindt plaats in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwelijke band met onze leidsters en natuurlijk de nieuwe vriendjes. Een pedagogisch klimaat waarin u en uw kind zich thuis zullen voelen en een duidelijk dagritme heeft.

In ons kinderdagverblijf bieden wij dagopvang voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Uw kind kan 5 dagen per week naar het kinderdagverblijf komen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gezellige en vertrouwde omgeving.

De groepsruimten zijn ingericht met speelhoeken voor verschillende leeftijden. Door middel van spelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelt uw kind sociale, cognitieve en lichamelijke vaardigheden. Uw kind leert omgaan met leeftijdgenootjes en kan rekenen op onze persoonlijke aandacht.

Aan het eind van de dag vertelt de pedagogisch medewerker u, hoe het met uw kind gegaan is die dag. In ons kinderdagverblijf werken wij met 1 horizontale groep (in de leeftijden van 0 tot 2 jaar).

Voordelen van horizontale groepen:

  • Meer leeftijdsgenoten
  • Kinderen zijn vaak even ver in hun ontwikkeling
  • Activiteiten zijn beter aan te passen aan de leeftijd
  • broertjes/zusjes kunnen in dezelfde groep komen
  • Pedagogisch medewerkers kunnen zich specialiseren op bepaalde leeftijd van de kinderen
  • Ontwikkelingsachterstand wordt vaak eerder opgemerkt