Onze visie op kinderopvang

Wij zijn een serviceverlenend bedrijf voor ouders en hun kinderen.
Samen met ouders willen wij een stukje van de “zorg” voor hun kostbaarste bezit delen.
Wij vinden het belangrijk dat er over deze zorg een goede communicatie en afstemming is.

De belangen en behoeften van het kind staan centraal in onze opvang

Wij willen alle kinderen goede ontplooiingsmogelijkheden bieden op lichamelijk-, geestelijk-
en sociaal gebied. Wij willen dit doen in een geborgen, veilige, kindvriendelijke omgeving
met gekwalificeerd personeel.
Door begrip en respect te hebben voor de eigenheid van ieder kind kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Hiervoor dient juist op jonge leeftijd de basis te worden gelegd.

Onze tarieven

Reguliere opvang 2021: € 7,00
Flexible opvang 2021: € 7,50

Veiligheid en Gezondheid

“Kleinschalig opvang, GROOTschalig aandacht”

Wij hanteren de richtlijnen van de GGD en de wet kinderopvang. De GGD voert jaarlijks een inspectie bezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de wet kinderopvang voldoet. De inspectie- en bezoekrapporten van de GGD zijn op de website van de GGD publiekelijk beschikbaar. Daarnaast hebben wij 1 exemplaar ter inzage op het kinderdagverblijf liggen. Op voorschrift van de GGD wordt jaarlijks een risico-inventarisatie voor Veiligheid en Gezondheid opgesteld.

Klachtenregeling

Klachtenregeling Ouders;
Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie. Ouders kunnen zich met klachten richten tot de geschillencommissie.
Telefoonnummer: 070-3105310

Uiteraard stelt de directie van KDV Newkids het op prijs wanneer ouders met klachten zich eerst tot de leidsters richten. In een persoonlijk gesprek zullen zij hun uiterste best doen om voor beide partijen een aanvaardbare oplossing te bedenken.

Mochten zij deze niet kunnen oplossen dan zal het doorgespeeld worden naar de directie. Wij gaan serieus om met uw klachten en zullen altijd proberen om een goede oplossing voor alle betrokken partijen te zoeken.

Onder het kopje downloads vind u de klachtenregeling ouders uitgebreid beschreven.

Sluitingsdagen 2021:

Maandag 5 april Tweede Paasdag

Dinsdag 27 april Koningsdag

Donderdag 13 mei Hemelvaart

Vrijdag 14 mei Brugdag

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag

Vrijdag 24 december kerstavond sluiten we om 16.00 uur

Vrijdag 31 december Oudejaarsavond sluiten we om 16.00 uur