Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is nog gesloten. Het is nog niet bekend wanneer de BSO weer open gaat.

De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ’tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

Hoe hoog is de vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.

U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen

U ontvangt medio april 2021 vanzelf een brief van ons waarin staat hoeveel u krijgt. Medio april 2021 storten wij het bedrag op uw rekening. De planning geldt zowel voor kinderopvang als voor BSO en hangt nog af van hoe snel de BSO weer opent. Zodra wij meer weten, leest u dat op onze website.

Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen kloppen

Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.