Informatie & Formulieren

Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen is misschien wel
een van de lastigste beslissingen die u moet nemen.

U bent op zoek naar een kinderdagverblijf waar uw kind liefdevol wordt opgevangen
en verzorgd. Een plek waar niet alleen uw kind maar ook u zich thuis voelt.
Kinderdagverblijf Newkids bied u deze plek!

De opvang vindt plaats in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwelijke
band met onze leidsters en natuurlijk de nieuwe vriendjes.
Een pedagogisch klimaat waarin u en uw kind zich thuis zullen voelen en een duidelijk
dagritme heeft.

In ons kinderdagverblijf bieden wij dagopvang voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar.
Uw kind kan 5 dagen per week naar het kinderdagverblijf komen.
De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gezellige en vertrouwde omgeving.

De groepsruimten zijn ingericht met speelhoeken voor verschillende leeftijden.
Door middel van spelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelt uw kind sociale,
cognitieve en lichamelijke vaardigheden. Uw kind leert omgaan met leeftijdgenootjes
en kan rekenen op onze persoonlijke aandacht.

 

Aan het eind van de dag vertelt de pedagogisch medewerker u, hoe het met uw kind
gegaan is die dag. In ons kinderdagverblijf werken wij met 1 verticale groep
(alle leeftijden van 0 tot 4 jaar).

Voordelen van verticale groepen:

uw kind blijft de hele opvangperiode in dezelfde groep; dat vormt een veilige basis
medewerkers kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeftes
er is een betere aansluiting op de gezinssituatie, waar ook kinderen van verschillende leeftijden zijn
broertjes/zusjes kunnen in dezelfde groep komen
kinderen leren op natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar
het vormt een stimulans voor de sociale vaardigheden
jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen
oudere kinderen leren jongere kinderen te helpen
de taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd
uw kind kan zich ontwikkelen in eigen tempo
uw kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan activiteiten